👉 På mobil - bruk liggande skjerm

Kontaktinformasjon


Håkonsetgutu 8
3577 Hovet


Ta av frå Fv50 i krysset ved Coop Marked Sunhov, følg skilta. Sjå kart til høgre.  


 
Psykolog Nina Dalen, spesialist i klinisk nevropsykologi. 
Tlf. 90 94 16 50 
 
Psykolog Knut Dalen, professor, dr.philos, spesialist i klinisk nevropsykologi. 
Tlf. 95 80 68 68 
 
Vi har ikkje fast telefontid, men kan vere lettast å treffe på telefon mellom kl. 08.30 og 08.45

Våre epostadresser: fornamn.etternamn@nevropsykolog.no
 

nevropsykolog.no AS

Lang erfaring - kort ventetid.

Vi tilbyr ulike klinisk psykologiske tenester. Dette gjeld særleg nevropsykologisk undersøking av barn og vaksne med ulike problemstillingar.

Vi tek oppdrag som sakkunnige i straffesaker, erstatningssaker og personskadesaker. 

Vi driv også rettleiing og kurs innanfor klinisk psykologi og innanfor profesjons-og forskingsetikk. 

Organisasjonsnummer

996 026 175Håkonsetgutu 8, 3577 Hovet

Treff på sida:


Undersider (2): Bilder Bilder