Kva vi kan tilby

Vi kan tilby ulike kliniske tenester, rettleiing og kurs.

Kliniske tenester

 • Nevropsykologiske utredningar av barn og vaksne
 • Utredning/sakkunnigoppdrag for
  • Barnevern
  • Retten
   • sivilrett
   • strafferett
  • Politiet
   • prejudisielle vurderingar
  • Forsikringsselskap
  • NAV
 • Internasjonal klassifisering av utviklingshemma idrettsutøvarar 
 • Terapiar/samtalar med 
  • barn
  • unge
  • vaksne
  • par

Rettleiing og kurs

Rettleiing

 • Psykologar i spesialistutdanning
 • Ulike faggrupper innan helse- og sosialfeltet
 

Kurs

 • Foreldrekurs
 • Ulike emne innan psykologi
 • Yrkesetikk for ulike profesjonar